PC30MR-3
6.5 trên 10 được 2 bình chọn

– Công suất động cơ: 21.4 HP /28.6 Kw

– Dung tích gầu:  0.09 m3