XE SAN GẠT KOMATSU GD535A-5
XE SAN GẠT KOMATSU GD535A-5 25/10/2017 667

Công suất : 145 HP /108 Kw  Chiều rộng lưỡi bang: 3.7m    Xe san gạt của ...

XE SAN GẠT KOMATSU GD655-5
XE SAN GẠT KOMATSU GD655-5 25/10/2017 736

- Công suất : 218 HP /163 Kw - Trọng lượng vận hành : 15595 ...

XE SAN GẠT KOMATSU GD705A-5
XE SAN GẠT KOMATSU GD705A-5 25/10/2017 877

- Công suất : 250 HP /186 Kw - Trọng lượng vận hành : 19300 ...