XE NÂNG NGƯỜI – DẠNG THẲNG ĐỨNG – TỰ HÀNH
10.0 trên 10 được 4 bình chọn