XE NÂNG NGƯỜI – DẠNG CẦN THẲNG – ỐNG LỒNG
7.0 trên 10 được 2 bình chọn