XE LU RUNG BOMAG BW211 D-40
XE LU RUNG BOMAG BW211 D-40 07/04/2021 711

- Công suất động cơ : 98 kw /2000 v/p - Trọng lượng vận hành : ...

XE LU RUNG BOMAG BW213 D-40
XE LU RUNG BOMAG BW213 D-40 19/10/2017 615

- Công suất động cơ : 98kw/2000v/p - Trọng lượng vận hành : 12420 kg