XE NÂNG NGƯỜI – DẠNG THẲNG ĐỨNG – ĐẨY TAY
10.0 trên 10 được 8 bình chọn