Máy đào bánh xích Komatsu: PC200-10M0
Máy đào bánh xích Komatsu: PC200-10M0 30/04/2021 2964

 Dung tích gầu: 0.93 m3       Công suất: 110KW – 148HP        ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC70-8
Máy đào bánh xích Komatsu: PC70-8 29/04/2021 1524

Dung tích gầu : 0.3 m3    Công suất: 48.5KW - 50.7 HP      -Máy ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC130-10M0
Máy đào bánh xích Komatsu: PC130-10M0 28/04/2021 1836

Dung tích gầu : 0.5m3          Công suất : 72.1 HP - ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC30MR-3
Máy đào bánh xích Komatsu: PC30MR-3 27/04/2021 1574

Dung tích gầu: 0.09 m3     Công suất: 21.4 HP – 28.6 Kw   -Máy đào chính ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC210-10M0
Máy đào bánh xích Komatsu: PC210-10M0 25/04/2021 2481

Dung tích gầu : 1.0 m3    Công suất: 123 Kw 165HP           ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC220-8M0
Máy đào bánh xích Komatsu: PC220-8M0 24/04/2021 1548

Dung tích gầu : 1.2 m3      Công suất: 173 HP - 129 Kw  ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC350-8M0
Máy đào bánh xích Komatsu: PC350-8M0 23/04/2021 2510

Dung tích gầu : 1.6 m3      Công suất động cơ : 194 HP ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC450-8R
Máy đào bánh xích Komatsu: PC450-8R 22/04/2021 1799

Dung tích gầu : 2.1 m3      Công suất động cơ : 270 HP ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC500LC-10R
Máy đào bánh xích Komatsu: PC500LC-10R 21/04/2021 3475

Dung tích gầu : 2.5 m3    Công suất: 362 HP- 270 Kw - Máy đào ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC600-8R
Máy đào bánh xích Komatsu: PC600-8R 20/04/2021 1210

Dung tích gầu : 2.7 m3        Công suất : 320 HP - ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC1250SP-8R
Máy đào bánh xích Komatsu: PC1250SP-8R 19/04/2021 1112

Dung tích gầu : 6.7 m3      Công suất: 514 HP - 688 Kw  ...

Máy đào bánh xích Komatsu: PC2000-8
Máy đào bánh xích Komatsu: PC2000-8 18/04/2021 1509

Dung tích gầu : 13.7 m3  Công suất: 728 HP - 976 Kw      ...