EGS65-5
EGS65-5 08/04/2021 568

- Chạy liên tục: 50KVA/40KW - Chạy dự phòng: 55KVA/44KW Máy phát điện Komatsu có xuất xứ ...

EGS120-6
EGS120-6 08/04/2021 493

- Chạy liên tục: 100KVA/80KW - Chạy dự phòng: 110KVA/88KW Máy phát điện Komatsu có xuất xứ ...

EGS160-7
EGS160-7 08/04/2021 442

- Chạy liên tục: 129KVA/103KW - Chạy dự phòng: 145KVA/116KW Máy phát điện Komatsu có xuất xứ ...

EGS240-6
EGS240-6 08/04/2021 427

- Chạy liên tục : 200KVA/160KW - Chạy dự phòng : 220KVA/176KW Máy phát điện Komatsu có ...

EGS300-6
EGS300-6 08/04/2021 402

- Chạy liên tục:     276KVA/221KW - Chạy dự phòng: 303KVA/242KW Máy phát điện Komatsu có xuất ...

EGS380-6
EGS380-6 08/04/2021 435

- Chạy liên tục :  350KVA/280KW - Chạy dự phòng: 385KVA/308KW Máy phát điện Komatsu có xuất ...

EGS630-6
EGS630-6 08/04/2021 465

- Chạy liên tục:  500KVA/400KW - Chạy dự phòng: 550KVA/440KW Máy phát điện Komatsu có xuất xứ ...

EGS850-6
EGS850-6 08/04/2021 532

- Chạy liên tục : 705KVA/564KW - Chạy dự phòng : 776KVA/620KW Máy phát điện Komatsu có ...

EGS1050-7
EGS1050-7 08/04/2021 520

- Chạy liên tục : 910KVA/728KW - Chạy dự phòng : 1000KVA/800KW Máy phát điện Komatsu có ...

EGS1200-6
EGS1200-6 07/04/2021 262

- Chạy liên tục : 1000KVA/800KW - Chạy dự phòng : 1000KVA/880KW Máy phát điện Komatsu có ...