PC70-8
9.7 trên 10 được 10 bình chọn

– Công suất: 50.7 HP
– Dung tích gầu xúc : 0.3 m3