PC30MR-3
PC30MR-3 30/04/2021 118

- Công suất động cơ: 21.4 HP /28.6 Kw - Dung tích gầu:  0.09 m3

PC70-8
PC70-8 29/04/2021 156

- Công suất: 50.7 HP - Dung tích gầu xúc : 0.3 m3

PC130-10M0
PC130-10M0 28/04/2021 141

- Công suất động cơ : 72.1 HP /96.6 Kw- Dung tích gầu : 0.5 ...

PC200-8M0
PC200-8M0 27/04/2021 64

Đang cập nhật

PC210-10M0
PC210-10M0 25/04/2021 242

- Công suất: 165HP/ 123 Kw - Dung tích gầu : 0.8 - 1.2 m3   

PC220-8M0
PC220-8M0 24/04/2021 110

- Công suất động cơ : 173 HP /129 Kw- Dung tích gầu : 1.2 ...

PC350-8M0
PC350-8M0 23/04/2021 130

- Công suất động cơ : 194 HP / 260 Kw- Dung tích gầu : ...

PC450-8R
PC450-8R 22/04/2021 87

- Công suất động cơ : 270 HP /362 Kw - Dung tích gầu : 1.9-2.1 ...

PC500LC-10R
PC500LC-10R 21/04/2021 279

- Công suất động cơ : 362 HP/ 270 Kw- Dung tích gầu : 2.5 ...

PC600-8R
PC600-8R 20/04/2021 89

- Công suất động cơ : 320 HP/ 429 Kw - Dung tích gầu : 2.0-2.70 ...

PC1250SP-8R
PC1250SP-8R 19/04/2021 123

- Công suất động cơ : 514 HP /688 Kw- Dung tích gầu : 6.7 ...

PC2000-8
PC2000-8 18/04/2021 87

- Công suất động cơ : 728 HP / 976 Kw - Dung tích gầu : ...

1 2 3 5