MÁY ỦI D39EX-22
MÁY ỦI D39EX-22 10/04/2021 121

- Công suất bánh đà : 79 HP /105 Kw - Dung tích lưỡi ủi : ...

MÁY ỦI D65EX-16
MÁY ỦI D65EX-16 10/04/2021 120

- Công suất: 207HP/ 155KW- Dung tích lưỡi ủi: 5.6 m3

MÁY ỦI D85EX-15R
MÁY ỦI D85EX-15R 10/04/2021 134

- Công suất bánh đà : 199 HP /266 Kw - Dung tích lưỡi ủi : ...

MÁY ỦI D155A-6R
MÁY ỦI D155A-6R 10/04/2021 97

- Công suất bánh đà : 268 HP /360 Kw - Dung tích lưỡi ủi : ...

MÁY ỦI D275A-5
MÁY ỦI D275A-5 10/04/2021 98

- Công suất bánh đà : 306 HP /410 Kw - Dung tích lưỡi ủi : ...