XE NÂNG HÀNG BX50
XE NÂNG HÀNG BX50 27/03/2019 68

- Công suất nâng : 1.0 - 8.0 tấn - Chiều cao nâng : 3.0 - ...

XE NÂNG HÀNG FX20/GX20
XE NÂNG HÀNG FX20/GX20 27/03/2019 70

- Công suất nâng : 10-43 tấn - Chiều cao nâng : 3.0-6 m Chúng tôi phân ...

XE NÂNG HÀNG AR50/BR20
XE NÂNG HÀNG AR50/BR20 27/03/2019 61

- Công suất nâng : 1.0 - 2.5 tấn - Chiều cao nâng : 3.0-6.5 m Chúng ...

XE NÂNG HÀNG AM50
XE NÂNG HÀNG AM50 27/03/2019 59

 - Công suất nâng : 1.0 - 2.0 tấn - Chiều cao nâng : 3.0 - ...

XE NÂNG HÀNG AE50
XE NÂNG HÀNG AE50 27/03/2019 60

- Công suất nâng : 1.0 - 2.0 tấn - Chiều cao nâng : 3.0 - ...