XE SAN GẠT GD511A-1
XE SAN GẠT GD511A-1 25/10/2017 97

- Công suất : 101 HP /135 Kw - Trọng lượng vận hành : 10800 kg Xe ...

XE SAN GẠT GD663A-2
XE SAN GẠT GD663A-2 25/10/2017 59

- Công suất : 116 HP /155 Kw - Trọng lượng vận hành : 13350 kg Xe ...

XE SAN GẠT GD705A-4
XE SAN GẠT GD705A-4 25/10/2017 117

- Công suất : 149 HP /200 Kw - Trọng lượng vận hành : 17620 kg Xe ...